Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl > Kredyty > Kredyt w rachunku bieżącym

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna dotyczy przede wszystkim nas. Bowiem to my tworzymy państwo i cały nasz kraj. Dlatego tez ekonomia społeczna powinna być dla nas w szczególności ważna. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co to właściwie jest. Mianowicie zajmuje się zasadami oraz prawidłowościami podziału części dochodu narodowego, która przypada nam, czyli ludności. Za jej sprawą omawiane są wszelkie zjawiska ekonomiczne, a także badane jest to jaki wpływ ma na sprawność gospodarczą.
Trzeba zaznaczyć, że ekonomia społeczna nazywana jest inaczej naszą gospodarką. Jest to zatem system przedsiębiorstw, a także organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych dotyczących wspierania przedsiębiorczości wśród ludzi wykluczonych z rynku pracy. Poza tym odnosi się ona do funkcjonowania różnego rodzaju spółdzielni.
Jeśli chodzi o taką nadrzędną funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Bowiem grupami społecznymi, które są bardzo zagrożone takim wykluczeniem społecznym są podmioty ekonomi społecznej, w szczególności te długotrwałe bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, a także izolowanych. Zatem jak widać jeśli nie posiadamy żadnego swojego interesu, firmy czy przedsiębiorstwa, to koniecznie powinniśmy zainteresować się właśnie ekonomią społeczną. Bowiem niektóre jej aspekty mogą być naprawdę przydatne dla każdego z nas. Wystarczy tylko poczytać trochę więcej na ten temat, a z całą pewnością zyskamy na tym dość sporo.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.