Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl > Konta > Konto bankowe w komórce

Finanse publiczne i ich funkcje

Finanse publiczne są przede wszystkim dla użytku publicznego. Bowiem obejmują one całokształt procesów związanych z gromadzeniem, podziałem, a także wydatkowaniem wszystkich finansowych środków publicznych, jakie są dostępne. Oczywiście wszystko odbywa się w oparciu o regulacje prawne, a także finansowanie deficytu budżetowego oraz obsługę długu publicznego.
Oczywiście finanse publiczne pełnią określone funkcje, dlatego pokrótce je tutaj przedstawimy. Po pierwsze – funkcja alokacyjna. Tutaj państwo poprzez dysponowanie zasobami pieniężnymi w formie budżetu może przemieszczać wszystkie środki finansowe na zadania, które ma obowiązek spełnić. Druga funkcja, to funkcja redystrybucyjna. Inaczej jest to nazywane wtórnym podziałem PKB. Bowiem w każdym współczesnym społeczeństwie istnieją potrzeby zbiorowe, które państwo ma w obowiązku zaspokajać. Z kolei to rodzi potrzebę mechanizmu podzielenia środków uzyskanych w sferze produkcyjnej do sfery nieprodukcyjnej. Trzecią funkcją jest funkcja kontrolna. Spotykana również pod nazwą – redystrybucja PKB. Jest ona dokonywana poprzez obieg pieniężny i pozwala poprzez ściśle określone reguły ewidencjonowania wszystkich zjawisk finansowych poprzez jednostki sektora publicznego na wyciąganie wniosków o stanie gospodarki w państwie. Pozwala to również na przeciwdziałanie nadużyciom mogących powstać w gospodarowaniu finansami publicznymi. Ostatnią funkcją jest funkcja stabilizacyjna. Funkcja ta polega na tym, że prawidłowe alokowanie środków, ich redystrybucja oraz wnikliwa kontrola umożliwia wypełnienie przez państwo celu nadrzędnego, czyli stabilizacji gospodarczej, zmniejszenie bezrobocia, a także regulowanie popytu publicznego. Jednym słowem ta czwarta funkcja jest takim podsumowaniem pozostałych trzech funkcji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.