Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna dotyczy przede wszystkim nas. Bowiem to my tworzymy państwo i cały nasz kraj. Dlatego tez ekonomia społeczna powinna być dla nas w szczególności ważna. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co to właściwie jest. Mianowicie zajmuje się zasadami oraz prawidłowościami podziału części dochodu narodowego, która przypada nam, czyli ludności. Za jej sprawą omawiane są wszelkie zjawiska ekonomiczne, a także badane jest to jaki wpływ ma na sprawność gospodarczą. Trzeba zaznaczyć, że ekonomia społeczna nazywana jest inaczej naszą gospodarką. Jest to zatem system przedsiębiorstw, a także organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych dotyczących

Wzory dla mikroekonomii

Można sądzić, że mikroekonomia to tylko kolejne pojęcie wśród naszej ekonomii, które nie znaczy zbyt wiele. Po prostu posiada swoją definicję, do której wielu ludzi się stosuje i to by było właściwie na tyle. Jednak to może być dość mylna teoria, bowiem mikroekonomia posiada swoje własne wzory, do których się stosuje i dzięki którym funkcjonuje. Zatem jakie w ogóle wzory tutaj obowiązują? Mianowicie takim pierwszym dość ważnym wzorem jest elastyczność popytu i podaży. Elastyczność popytu bowiem określa stopień wrażliwości popytu na zmianę lub wahania trzech zmiennych: cech danego dobra, ceny innych dób, a także dochodu. Kolejną cechą mikroekonomi

Finansowanie przedsiębiorstw

Na samym początku trzeba powiedzieć co to właściwie jest ekonomia pozytywna, a co to jest ekonomia normatywna. Otóż ekonomia pozytywna zajmuje się obiektywnym, naukowym wyjaśnieniem wszelkiego rodzaju zasad, funkcjonowania gospodarki. Jej celem jest przede wszystkim wyjaśnienie, w jaki sposób właściwie całe społeczeństwo gospodarujące podejmuje decyzje, które dotyczą konsumpcji, produkcji, a także wymiany dóbr. Ekonomia normatywna natomiast dostarcza wszelkiego rodzaju zaleceń oraz rekomendacji, które oparte są na subiektywnych sądach wartościujących. Jeśli chodzi o uprawianie ekonomii pozytywnej, to staramy się tutaj występować w roli bezstronnych badaczy. Ws