Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl >Artykuły dla kategorii ‘Emerytura

Emerytura pomostowa

Temat emerytury jest bardzo bliski wielu osobom. Jednak bardzo często osoby, które myślą o emeryturze nie znają się na temacie i nie wiedzą gdzie i w jaki sposób szukać informacji na ich temat. Pracownik, który urodził się po 1948 roku i przepracował 15 lat w trudnych warunkach może przejść na emeryturę pomostową jeżeli ukończy wymagany staż pracy. Aby móc przejść na emeryturę pomostową pracownik musi być zatrudniony na pełen wymiar czasu oraz musi nastąpić rozwiązanie jego stosunku pracy. Pracę w trudnych warunkach traktuję się jako prace, która może być szkodliwa dla zdrowia lub w znacznym stopniu uciążliwa. Do pracy w trudnych warunkach zalicza się r

OFE

Osoby, które interesują się emeryturą i swoimi finansami po przekroczeniu lat pracy powinny zainteresować się możliwościami, jakie oferuje państwo. OFE jest to otwarty fundusz emerytalny, który został stworzony w 1990 roku w ramach reformy systemu emerytalnego. Osoba, która chce gromadzić pieniądze na emeryturę w II filarze, powinna zdecydować się właśnie na OFE. Jeżeli zdecydujemy się na zbieranie pieniędzy za pomocą OFE będzie to działać na zasadzie zwykłego, znanego nam wszystkim funduszu inwestycyjnego. Fundusze zgromadzone w OFE, kupowane są w postaci akcji i obligacji a tym samym działają na zasadzie inwestowania i gromadzenie środków, które w przyszło

Emerytura z funduszu

Osoby chcące przejść na emeryturę lub takie, którym zbliżają się przepracowane lata, powinny zwrócić uwagę na fakt, jakie są dostępne emerytury i na jakie mogą się zdecydować. Dla osób, które przepracowały 67 lat dostępna jest emerytura zwykła. Wiele osób ma okazję również skorzystać ze wcześniejsze emerytury. Do wyboru jest również emerytura mieszaną. Osoby, którym przysługuje emerytura mieszana to osoby, które urodziły się po 1948 roku, a które osiągnęły wiek emerytalny do 2014 roku. W zależności od tego, kiedy dana osoba przekroczyła wiek emerytalny taką dostanie emeryturę i od tego również zależy jej wysokość. Osoby, które osiągnęły wie