Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Wymiana walut przez internet

Jak wiadomo każdy z nas powinien uczestniczyć czynnie w życiu Polski. Jednak nie zawsze wiemy co dane stwierdzenie oznacza. Dlatego właśnie każdy z nas powinien dowiedzieć się jak najwięcej rzeczy o naszym pięknym kraju. Jedną z takich rzeczy jest właśnie Polska gospodarka. Gospodarka Polski jest przede wszystkim gospodarką mieszaną. Jeśli chodzi o gospodarkę Polski na łamach historii, to w naprawdę dużym stopniu przeszła transformację z gospodarki centralnie kierowanej, czyli socjalistycznej w gospodarkę rynkową, inaczej kapitalistyczną. Prywatyzacja wszystkich małych, a także średnich przedsiębiorstw państwowych, a także nowe liberalne prawo do zakładania

Gospodarowanie odpadami

Jak wiadomo na chwilę obecną, niestety każdy z nas musi segregować odpady. Przede wszystkim dlatego, by mogły być one przetworzone ponownie, czy by mogły zostać poddane recyklingowi. Tym właśnie jest gospodarowanie odpadami. Są to bowiem działania, mające na celu zbierać, transportować, odzyskiwać, a także unieszkodliwiać odpady. Jednak to nie wszystko, ponieważ musi ona mieć nadzór nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Oczywiście jak każda dziedzina, tak tutaj również, gospodarowanie śmieciami posiada własne zasady. A mianowicie są nimi: ograniczenie ilości odpadów, ograniczenie negatywnych oddziaływań odpadów na środowisko, zapewnienie zgodnych z zas

Innowacyjna Gospodarka – dotacja

Jak wiadomo, dokładnie 2 października 2007 roku komisarz do spraw polityki regionalnej – Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej, która przyjęła do realizacji Program Innowacyjna Gospodarka. Natomiast 30 października 2007 roku Rada Ministrów przyjęła właśnie uchwałę w sprawie przyjęcia owego Programu Innowacyjna Gospodarka. Program miał trwać w latach 2007-2013. Zatem jest to jego właściwie ostatni rok. Program te zakładał odpowiednie cele, gdzie jego głównym celem był rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. I ten właśnie cel miał zostać osiągnięty, poprzez rozwijanie i wykorzystywanie trochę mniejszych cel