Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Ulga rehabilitacyjna

Osoby, które chorują bardzo często ponoszą w związku z tym duże koszty. Pieniądze na lekarstwa, rehabilitację, przejazdy do szpitalach czy zakładów medycznych. W skali roku są to bardzo duże sumy. Niezależnie od tego, czy ponosimy je na dziecko czy osobę dorosłą trzeba wiedzieć, że można je odliczyć od corocznego zeznania podatkowego. Składając w Urzędzie Skarbowym PIT powinniśmy wiedzieć, że możemy skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona osób chorych, które mogą otrzymać zwrot poniesionego przez siebie podatku w skali roku. Osoby chore mogą również w ramach tej ulgi ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w związku z zakupem nowego sprzęt

Uga podatkowa dla dzieci

Rodzina wielodzietna ponosi bardzo wysokie koszty związane z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Dlatego rozliczając się w corocznym zeznaniu podatkowym, warto skorzystać z przysługujących ulg. Zazwyczaj osoby, które nie orientują się w przepisać i ulgach mogą skorzystać z pomocy księgowej lub osób, które zawodowo zajmują się rozliczaniem podatków. W ostatnim czasie polityka prorodzinna stała się bardzo ważna, dlatego warto korzystać ze wszystkich możliwości aby rodzinie wielodzietnej żyło się lepiej. Osoby, które korzystają z ulgi na dzieci mogą cieszyć się szczególnie wtedy kiedy ich rodzina jest duża. Największy odpis podatku przysługuje osobą, które pos

Ulgi podatkowe

Jak wiadomo każdy z nas musi płacić podatki. Zostały one wprowadzone 20 lat temu, dokładnie w 1993 roku. Jednak pomimo tego iż każdy z nas musi je płacić, to musimy również zwrócić uwagę na to jakie mamy również przywileje i jakie mamy prawa. Bowiem każdemu z nas należą się również ulgi podatkowe w poszczególnych dziedzinach. Ulgi podatkowe można właściwie podzielić na kilka takich głównych grup. Pierwszą taką grupą mogą być ulgi podatkowe, które uwzględniają poniesione przez podatnika koszty, które związane są z uzyskaniem przychodu. Są to ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Kolejną taką grupę stanowią ulgi stanowiące zwrot ko