Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl > Kredyty > Kredyty konsumpcyjne

Doradztwo gospodarcze i biznesowe

Jak wiadomo ekonomia nie kończy się tylko na tym jednym głównym określeniu. Bowiem istnieją również różne jej odłamy. Jednym z nich jest właśnie mikroekonomia. Jest to właśnie jedna z jej dziedzin. Zajmuje się ona przede wszystkim badaniem ludzkich wyborów w warunkach rzadkości dóbr, w tym również w szczególności badaniem zachowań indywidualnych konsumentów, a także przedsiębiorstw, czy też interakcji między wszystkimi zachowaniami na poszczególnych rynkach.
Trzeba tutaj również wspomnieć, że jest to nauka, która zajmuje się szczegółową analizą podejmowanych przez wszystkie jednostki decyzji, które dotyczą produkcji a także wymiany dóbr, w tym zarówno zakupu, jak i sprzedaży. Jeśli natomiast jest już mowa o samych badaniach mikroekonomicznych, to gospodarkę danego kraju, bądź też regiony traktuje się jako zbiór przedmiotów i interakcji między nimi. Nie jak to niektórzy myślą, jako jednolity organizm. Bowiem dla naszej współczesnej, teraźniejszej mikroekonomii typowe jest modelowanie matematyczne, które prowadzi do formułowania hipotez, które dotyczą zachowań podmiotów ekonomicznych. Takimi podmiotami są oczywiście konsumenci oraz przedsiębiorstwa i wiele innych. Oczywiście jeśli chodzi zaś o Dame hipotezy, to są one testowane za pomocą metod statystycznych, czyli ekonometrycznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.