Sprzedaż zagraniczna

Kiedy sprzedajemy rzeczy w naszym kraju, znamy się na przepisać o wiele bardziej niż w przypadku kiedy sprzedajemy dany produkt za granicą kraju. Kiedy decydujemy się na sprzedaż rzeczy, które posiadamy za granicą powinniśmy być zorientowani do zasad, które tam panują. Sprzedaż zagraniczna to przede wszystkim sprzedaż osób, które są w Polsce zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT. Jest to bardzo ważna kwestia bez której nie możemy sprzedawać rzeczy poza granicami kraju. Bardzo ważna jest również kwestia rzeczy które chcemy sprzedawać. Należy dokładnie dowiedzieć się w jakim kraju, jakie rzeczy możemy sprzedać by zrobić to legalnie. Dotyczy to również podat

Konto dla młodych

Ludzie młodzi coraz częściej chcą być niezależni dlatego dbają również o swoje finanse. Większość osób młodych chce posiadać swoje konto. Kiedy aby założyć konto trzeba było osiągnąć pełnoletność. Obecnie nie jest to wymóg konieczny, wystarczy poręczenie rodziców czy opiekunów prawnych, do tego aby konto otworzyć i aby małoletni mógł z niego korzystać. Wiele banków przygotowało ofertę dla osób niepełnoletnich lub takich, które się jeszcze uczą. W ten sposób niemal każdy może korzystać z konta bankowego, które jest kontem osobistym. Obecnie większość banków do konta osobistego przygotowało również propozycję konta mobilnego. Dlatego więks

Emerytura pomostowa

Temat emerytury jest bardzo bliski wielu osobom. Jednak bardzo często osoby, które myślą o emeryturze nie znają się na temacie i nie wiedzą gdzie i w jaki sposób szukać informacji na ich temat. Pracownik, który urodził się po 1948 roku i przepracował 15 lat w trudnych warunkach może przejść na emeryturę pomostową jeżeli ukończy wymagany staż pracy. Aby móc przejść na emeryturę pomostową pracownik musi być zatrudniony na pełen wymiar czasu oraz musi nastąpić rozwiązanie jego stosunku pracy. Pracę w trudnych warunkach traktuję się jako prace, która może być szkodliwa dla zdrowia lub w znacznym stopniu uciążliwa. Do pracy w trudnych warunkach zalicza się r