Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl > Sprzedaż > Jak zwiększyć sprzedaż – szkolenia

Podatek od towarów i usług

Jak wiadomo każdy właściciel jakiegokolwiek przedsiębiorstwa musi płacić również podatek od towarów i usług. Jest to również podatek od wartości dodanej, a także podatek VAT. Ten ostatni rodzaj to forma podatku obrotowego, która stosowana jest obecnie przez prawie wszystkie kraje świata, w tym przez Polskę, już od roku 1993. Jeśli chodzi o przedmiot opodatkowania to jest to wartość sprzedaży towarów, a także usług, gdzie podstawą opodatkowania jest tutaj wartość sprzedaży towarów oraz procesu gospodarowania, czyli wartość dodana. Jest to przede wszystkim podatek wielofazowy, ale pozbawiony cech komunikacji, czyli kaskadowości. Wszystko dzięki specyficznej metodzie jego rozliczania, a mianowicie podatnik nalicza ten podatek od wartości sprzedanych przez siebie towarów oraz usług. Jednak płaci tylko różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym a zapłaconym w związku z wcześniejszym nabyciem towarów i usług. Tutaj są brane pod uwagę usługi produkcyjne, a także handlowe.
Wszystko uwidocznione jest w fakturach nabycia lub też dokumentach celnych. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jeśli różnica ta jest ujemna – co może się zdarzyć w przypadku, gdy produkt obłożony jest niższą stawką podatku niż materiał, z których dany produkt został wytworzony – płatnik ma prawo do zwrotu nadpłaconego podatku z urzędu skarbowego. Jeśli chodzi o sam podatek VAT, to ma on charakter liniowy. Polskie prawo podatkowe przewiduje stawkę podstawową 23% dla większości towarów i usług. Natomiast stawka obniżona wynosi 7%. Tutaj jest to stawka za surowce energetyczne, czy też nośniki energii lub materiały budowlane, roboty budowlano-montażowe, które związane są z budownictwem mieszkaniowym, a także obiekty budownictwa mieszkalnego. Istnieje również stawka 0%, która dotyczy głównie towarów eksportowanych.
Jeśli chodzi o obowiązek płacenia podatku VAT to spoczywa on na osobach fizycznych, prawnych a także jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a sprzedający w ciągu roku towary i usługi o wartości, która przekracza określoną przepisami kwotę, czyli waloryzowaną co roku z związku z inflacją.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.