Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl > Firmy windykacyjne > Szybka spłata zadłużenia

Finansowanie przedsiębiorstw

Na samym początku trzeba powiedzieć co to właściwie jest ekonomia pozytywna, a co to jest ekonomia normatywna. Otóż ekonomia pozytywna zajmuje się obiektywnym, naukowym wyjaśnieniem wszelkiego rodzaju zasad, funkcjonowania gospodarki. Jej celem jest przede wszystkim wyjaśnienie, w jaki sposób właściwie całe społeczeństwo gospodarujące podejmuje decyzje, które dotyczą konsumpcji, produkcji, a także wymiany dóbr. Ekonomia normatywna natomiast dostarcza wszelkiego rodzaju zaleceń oraz rekomendacji, które oparte są na subiektywnych sądach wartościujących.
Jeśli chodzi o uprawianie ekonomii pozytywnej, to staramy się tutaj występować w roli bezstronnych badaczy. Wszystko bez względu na nasze jakiekolwiek polityczne przekonania czy też preferencje, które mogą dotyczyć naprawdę różnych zdarzeń, a także, to co uznajmy za dobre. Trzeba zatem mieć tutaj odpowiednie podejście, gdzie nie ma właściwie miejsca na osobiste wartościowanie poszczególnych zjawisk. Wszystko krąży według jednej dość ważnej zasady. Mianowicie jeśli zajedzie jakaś zmiana, to wywoła ona określony skutek. Dlatego można powiedzieć, że ekonomia pozytywna jest podobna do nauk ścisłych, takich jak fizyka, czy geologia. Dlatego na ścisłość można dopatrzyć się dość sporo różnic pomiędzy tymi dwoma pojęciami.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.