Znajdujesz się tutaj: biznesturystyka.pl > Konta > Konto bankowe promocja

Wzory dla mikroekonomii

Można sądzić, że mikroekonomia to tylko kolejne pojęcie wśród naszej ekonomii, które nie znaczy zbyt wiele. Po prostu posiada swoją definicję, do której wielu ludzi się stosuje i to by było właściwie na tyle. Jednak to może być dość mylna teoria, bowiem mikroekonomia posiada swoje własne wzory, do których się stosuje i dzięki którym funkcjonuje.
Zatem jakie w ogóle wzory tutaj obowiązują? Mianowicie takim pierwszym dość ważnym wzorem jest elastyczność popytu i podaży. Elastyczność popytu bowiem określa stopień wrażliwości popytu na zmianę lub wahania trzech zmiennych: cech danego dobra, ceny innych dób, a także dochodu. Kolejną cechą mikroekonomii jest mieszana elastyczność popytu. Jest to miara zmian popytu w zależności od zmiany innego produktu. Wskazuje ona na siłę rynkową danego dobra. Jeśli jest ona niska, wówczas dane dobro ma dość wysoką siłę monopolową. Kolejna cecha określająca mikroekonomię to dochodowa elastyczność popytu. Jest to miara wszelkich zmian popytu w zależności od dochodu. Ujemną elastyczność otrzymujemy wówczas gdy dochodowość popytu wskazuje ujemne dobra podrzędne. Oczywiście nie są to wszystkie wzory oraz cechy mikroekonomii. Jednak z pewnością są one najważniejsze pośród wszystkich tych wzorów, które są wymienione na stronach internetowych. Jeśli jesteśmy przedsiębiorcami jakichś większych bądź mniejszych przedsiębiorstw, to naprawdę dobrze byłoby się zainteresować tym właśnie tematem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany w celu zostawienia komentarza.